Корзина

Корзина пуста

Авторизироваться

Забыли пароль?

Нет аккаунта?

Зарегистрируйтесь, чтобы заказанные Вами товары и счета сохранялись в "Моем аккаунте" и при использовании кредита за предоплату цены были на 20% дешевле!

Зарегистрировать аккаунт

Регистрация аккаунта

Krediidiraportid.ee logo
Krediidiraport -
Dun & Bradstreet Estonia AS
13.06.2023 - 17:08
Üldandmed
Ettevõtte nimi
Dun & Bradstreet Estonia AS
Endised nimed
aktsiaselts CONNECTUS
Aktsiaselts BISNODE ESTONIA
Bisnode Estonia AS
Ettevõtte tüüp
Aktsiaselts
Registrikood
10117826
D.U.N.S. no
367121100
Registreerimise aeg
18.11.1996
Registreeritud kapital
25 560 EUR
KMKR number
EE100106532
Staatus
Aktiivne
Kontaktandmed
Physical address
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pronksi tn 12
Telefon
+372 641 4910
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Krediidireiting
Rating image
Kõrgeim krediidivõime
Minimaalne krediidirisk
Krediidilimiit 233K​
AAA Kõrgeim krediidivõime (minimaalne krediidirisk)
AA Hea krediidivõime (madal krediidirisk)
A Krediidivõimeline (keskmine krediidirisk)
AN Positiivse taustaga uus ettevõte
NR Reiting puudub (informatsioon krediidivõime hindamiseks ebapiisav või vastuoluline)
B Krediit ainult tagatise vastu (keskmisest kõrgem krediidirisk)
C Krediit mittesoovitatav (kõrge krediidirisk)
Hinnangud

Seisund

Toimiv ettevõte
Uus ettevõte
Likvideerimisel
Pankrotis
Kustutatud

Taust

Positiivne
Mittenegatiivne
Neutraalne
Negatiivne

Majandusnäitajad

Väga hea
Hea
Rahuldav
Neutraalne
Reiting puudub
Mitterahuldav
Nõrk

Maksevõime

Mittenegatiivne
Kergelt negatiivne
Negatiivne
Väga negatiivne
Maksedistsipliin

Maksuvõlad

EI

Täitmisteated

EI

Kohtuteated

EI

Inkasso võlad

EI
Kvartaalsed andmed
2023 I kv 2022 IV kv 2022 III kv 2022 II kv 2022 I kv 2021 IV kv
Riiklikud maksud 143 042 150 704 159 462 145 635 145 468 135 008
Tööjõumaksud 152 121 161 262 163 960 155 849 148 095 144 901

Riiklikud maksud

Tööjõumaksud

Majandusnäitajad
Nimetus 2022 Trend % 2021 Trend % 2020 Trend % 2019 Trend % 2018
Müügitulu 2 594 040 19,10% 2 178 073 5,32% 2 068 010 7,11% 1 930 698 7,22% 1 800 716
Aasta puhaskasum/-kahjum 469 508 1 033,55% -50 293 58,02% -119 790 -459,86% 33 288 448,13% 6 073
Käibevara 2 012 330 27,54% 1 577 857 3,54% 1 523 944 -2,84% 1 568 455 4,14% 1 506 096
Omakapital 1 734 609 37,11% 1 265 101 -3,82% 1 315 394 -8,35% 1 435 184 2,37% 1 401 896
Lühiajalised kohustused 405 750 4,39% 388 669 15,49% 336 538 11,63% 301 478 5,28% 286 348
Bilansimaht 2 140 359 29,42% 1 653 770 0,11% 1 651 932 -5,41% 1 746 394 2,70% 1 700 406
Töötajad 56 -11,11% 63 -1,56% 64 -5,88% 68 6,25% 64

Tegevusala: Mujal liigitamata infoalane tegevus

Majandussuhtarvud
Nimetus 2022 Trend % 2021 Trend % 2020 T-ala keskm.
Varade tootlus (ROA %) 21,94% 24,98% -3,04% 4,21% -7,25% %
Omakapitali osatähtsus 81,04 5,94% 76,50 -3,93% 79,63
Maksevõime kordaja 4,96 22,17% 4,06 -10,35% 4,53
Kasumimarginaal (%) 18,10% 20,41% -2,31% 3,48% -5,79% %
Müügitulu töötaja kohta 46 322 33,99% 34 573 6,99% 32 313
Puhaskasum/kahjum töötaja kohta 8 384 1 150,24% -798 57,35% -1 872
Majandusaasta aruanne

Bilanss

Имя 2022 Тенденция 2021
Raha ja raha ekvivalendid 1 869 473 447,28% 341 592
Lühiajalised nõuded ja ettemaksed 142 857 -88,44% 1 236 265
Kokku käibevarad 2 012 330 27,54% 1 577 857
Materiaalsed põhivarad 53 851 92,53% 27 970
Immateriaalsed põhivarad 74 178 54,72% 47 943
Kokku põhivarad 128 029 68,65% 75 913
Kokku varad 2 140 359 29,42% 1 653 770
Lühiajalised võlad ja ettemaksed 405 750 4,39% 388 669
Kokku lühiajalised kohustised 405 750 4,39% 388 669
Kokku kohustised 405 750 4,39% 388 669
Aktsiakapital nimiväärtuses 25 560 0,00% 25 560
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 236 985 -3,91% 1 287 278
Aruandeaasta kasum (kahjum) 469 508 1 033,55% -50 293
Kokku omakapital 1 734 609 37,11% 1 265 101
Kokku kohustised ja omakapital 2 140 359 29,42% 1 653 770

Kasumiaruande andmed (skeem1)

Имя 2022 Тенденция 2021
Müügitulu 2 594 040 19,10% 2 178 073
Muud äritulud 87 996 13,96% 77 218
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel 62 616 100% 0
Kaubad, toore, materjal ja teenused -313 293 3,15% -323 471
Mitmesugused tegevuskulud -402 878 -4,74% -384 662
Tööjõukulud -1 521 548 0,99% -1 536 775
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -50 264 24,68% -66 734
Muud ärikulud -7 954 -4 497,69% -173
Ärikasum (kahjum) 448 715 893,85% -56 524
Intressitulud 21 078 237,41% 6 247
Intressikulud -285 -1 681,25% -16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 469 508 1 033,55% -50 293
Aruandeaasta kasum (kahjum) 469 508 1 033,55% -50 293

Tööjõukulude andmed

Имя 2022 Тенденция 2021
Palgakulu -1 129 563 1,66% -1 148 648
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 56 -11,11% 63

Mitmesuguste tegevuskulude andmed

Имя 2022 Тенденция 2021
Koolituskulud 0 0% 0
Company image
Company image